تجمع خانواده‌های اعضای گرفتار شده در گروهک منافقین


تهران-ایرنا- برخی از خانواده‌های اعضای گرفتار شده در گروهک منافقین از سراسر کشور در مقابل سفارت ترکیه در ایران تجمع و از اقدام مسئولانه دولت آلبانی در قبال کنترل آن گروهک تقدیر کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85155593/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی