تحریف توافقی که نبود!


تهران- ایرنا- در روزهای گذشته برخی مقامات دولت سابق مدعی شده بودند که امکان احیای برجام در اسفند ماه سال ۹۹ وجود داشته و این مصوبه مجلس بوده که مانع این اتفاق شده.
ادعایی که صحت آن در این گزارش بررسی شده.
آیا برجام در سال ۹۹ قابل احیا شدن بود؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85106917/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی