تحریم دارو اقدامی تروریستی علیه بیماران است


تهران- ایرنا- معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزرات امور خارجه با قلمداد کردن تحریم‌ها به‌عنوان تروریسم اقتصادی، گفت: کشورهای اعمال‌کننده تحریم‌ها در واقع از دارو و تجهیزات پزشکی به عنوان سلاحی علیه بیماران استفاده می‌کنند که غیر قانونی، غیر انسانی و شرم‌آور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966491/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی