تحقق اعتبارات مورد نیاز پیشرفت ساخت مترو اسلامشهر


اسلامشهر- ایرنا- آیت الله سید ابراهیم رئیسی در سفر به اسلامشهر وعده داد که کمک لازم در اعتبارات مورد نیاز برای پیشرفت مترو این شهر و اتصال آن به قطار شهری پایتخت انجام شود و حالا شهرداری اسلامشهر خبر داده که مبلغ قابل توجهی از این اعتبارات محقق شده که در صورت تزریق شاهد پیشرفت این پروژه خواهیم بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982016/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی