تحلیلگر آمریکایی: روز قدس نشانگر فراموش نشدن فلسطین است


نیویورک – ایرنا-  یک تحلیلگر و صاحبنظر آمریکایی با بیان اینکه راهپیمایی روز جهانی قدس نشانگر آن است که فلسطین فراموش نشده است، گفت: این راهپیمایی، رنج و ظلم مردم فلسطین را در ذهن  جهانیان  حفظ می کند و اجازه نمی‌دهد این امر  فراموش شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082129/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی