تحولات روسیه محور رایزنی تلفنی لاوروف و امیرعبداللهیان


تهران- ایرنا- وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه و همچنین تحولات مربوط به وضعیت ایجاد شده در مناطقی از روسیه را مورد رایزنی قرار دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150279/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی