تحولات قفقاز در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شد


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بررسی تحولات قفقاز و نشست اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در این کمیسیون خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232453/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی