تداوم دخالت آمریکا و تمدید استقرار ناوهواپیمابر جورج بوش در دریای مدیترانه


نیویورک – ایرنا- ایالات متحده آمریکا در پی تداوم دخالت و سیاست های مداخله جویانه منطقه ای خود، استقرار ناو هواپیمابر جورج بوش در دریای مدیریترانه را تمدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070734/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی