تداوم سناریوسازی غرب در نشست برجامی شورای امنیت و دفاع ایران و روسیه


نیویورک – ایرنا- نشست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام در روز ۱۵ تیرماه (۶ جولای) به عرصه جدال میان دیپلمات های آمریکا و انگلیس با روسیه تبدیل شد که با دعوت از اوکراین در پی تکمیل سناریوی خود علیه برنامه دفاعی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران و تداوم تحریم های موشکی هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85162228/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی