تداوم سیاست فشار حداکثری آمریکا؛ تحریم ۲۶ شرکت و ۵ فرد به بهانه ارتباط با ایران


نیویورک – ایرنا- ایالات متحده آمریکا در تداوم رویکرد دوگانه و سیاست فشار حداکثری خود علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ۲۶ شرکت و ۵ فرد را به بهانه ارتباط با تهران تحریم کرد .


منبع: https://www.irna.ir/news/84965115/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%B2%DB%B6-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%DB%B5-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی