تداوم عصبانیت آمریکا از پهلو گرفتن ناوهای ایران در برزیل


نیویورک – ایرنا- سخنگوی کاخ سفید در تداوم عصبانیت واشنگتن از پهلو گرفتن ناوهای ایران در برزیل، اتهامات علیه تهران را تکرار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051722/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی