تداوم مداخله‌جویی آمریکا و واکنش به اعدام یک اغتشاشگر در ایران 


نیویورک – ایرنا- ایالات متحده آمریکا در تداوم اظهارات مداخله جویانه خود در امور داخلی ایران و حمایت از ناآرامی‌ها، به اعدام یک اغتشاشگر  واکنش نشان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965145/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی