تذکر بانک مرکزی به اهمال کنندگان در پرداخت تسهیلات مسکن ایثارگران


تهران – ایرنا – در پی ابراز نارضایتی بنیاد شهید، بانک مرکزی به برخی بانک‌های عامل به دلیل عدم همکاری در ارائه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا تذکر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175266/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی