تذکر نگارشی و اصلاح «کارتابلی» آقای معاون


تهران- ایرنا- نخستین گپ و گفتِ خبرنگاران و اعضای هیات دولت در حیاط پاستور در سال جدید در حالی برگزار شد که منصوری در خلال مصاحبه با نشان دادن «کارتابل» خود به خبرنگار صداوسیما گفت که تذکر نگارشیِ رسانه ملی به استفاده از این کلمه را در راستای حراست از زبان و ادبیات فارسی به «کارپوشه» تغییر داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074552/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی