ترافیک دیپلماسی ایرانی


تهران- ایرنا- در حالی که پازل انزوای سیاسی ایران در ماه‌های اخیر روی میز مقامات برخی کشورها بود، اما شواهد حکایت از آن دارد که پروژه انزوای سیاسی کشور با شکست مواجه شده. از برگزاری نشست تهران تا سفر به اردن و حضور هیئت چینی در ایران، همگی گویای این نکته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982837/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی