ترقی: الحاق ایران به بریکس نقش مهمی در خنثی سازی تحریم‌ها دارد


تهران- ایرنا- عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: پیوستن ایران به بریکس می‌تواند نقش محسوسی در خنثی کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85209080/%D8%AA%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی