ترقی: دولت ابزارهای تبلیغاتی خود را گسترش دهد


تهران- ایرنا- عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: دولت باید تیم سایبری قوی و منسجم تشکیل دهد تا بتواند فعالیت‌های دولت را به‌طور مستمر در فضای مجازی برای جامعه تبیین کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217760/%D8%AA%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی