ترورهای کور دشمنان درطول انقلاب نتیجه معکوس داد


ارومیه- ایرنا-مشاور استاندار آذربایجان غربی در امور ایثارگران گفت: ترورهای کور دشمن در طول انقلاب نتیجه معکوس داده و ایمان ملت ایران برای استقرار حکومت اسلامی را محکم تر کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215761/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی