تسلیت امیرعبداللهیان در پی درگذشت فرزند شهید حکیم و نوه امام موسی صدر


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه در پیام‌های جداگانه‌ای، در گذشت سید صادق حکیم فرزند آیت الله العظمی سیدمحمدباقر حکیم و بتول فیروزان، نوه امام موسی صدر را به خاندان حکیم و صدر تسلیت گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070622/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%86%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی