تسلیت سفیر جمهوری اسلامی ایران در پی در گذشت پژوهشگر و ادیب تاجیک


تهران-ایرنا-سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان درگذشت استاد میرزا ملا احمد پژوهشگر و ادیب سرشناس تاجیک و رییس انجمن دوستی تاجیکستان و ایران را تسلیت گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010513/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی