تسویه بدهی‌ شرکت‌های برقی در طرح‌های برق‌آبی و حرارتی از طریق تهاتر


تهران- ایرنا- هیات وزیران با تسویه و تهاتر بدهی بانکی مربوط به طرح‌های آبی و حرارتی و مطالبات پیمانکاران و مشاورین این طرح‌ها، از محل مطالبات وزارت نیرو از دولت موافقت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044910/%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی