تشدید سرکوب پلیس و نقض حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز در انگلیس


تهران – ایرنا – انگلیس به عنوان یکی از مدعیان حقوق بشر در عرصه آزادی بیان و تجمعات، خود یکی از ناقضیان اصلی این حقوق است به طوری که آمارها نشان می‍دهد پلیس این کشور به رغم ادعای حمایت از دموکراسی و آزادی بیان به سرکوب تظاهرات و بازداشت های گسترده معترضان می پردازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965229/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی