تشکیل «خانه دیپلماسی» توسط اقتصاددانان‌ و دیپلمات‌های مشهور


تهران- ایرنا- سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه و مشاور رئیس خانه احزاب ایران از تشکیل قریب‌الوقوع «خانه دیپلماسی» توسط تعدادی از اقتصاددانان‌ و دیپلمات‌های صاحب‌نام‌ خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85244762/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی