تشکیل کارگروهی برای تغییر قانون وظایف و اختیارات وزارت علوم


تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درباره نشست امروز این کمیسیون گفت: مقرر شد با تشکیل کارگروهی متشکل از کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش، رؤسای ۱۴ دانشگاه‌ برتر کشور، وزارت علوم و مرکز پژوهش‌های مجلس، قانون سال ۱۳۸۳ وظایف و اختیارات وزارت علوم دستخوش تغییر شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957068/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی