تصمیم قطعی ایران برای پیگیری حقوقی جنایات آمریکا در ترور سردار سلیمانی


تهران- ایرنا- معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در پرونده ترور ناجوانمردانه و غیرقانونی سپهبد شهید سردار حاج قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده اصلی جبهه مقاومت در برابر تروریسم آمریکاساخته داعش، عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران آن است که این جنایت بزرگ را به طور جدی و ویژه در عرصه بین‌المللی پیگیری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174823/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی