تصویب آیین‌نامه تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان

– چگونگی بکارگیری منابع و اختیارات دستگاه اجرایی در بومی سازی، توسعه تولید و افزایش صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانش‌بنیان محورهای استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و فناور و شرکتهای دارای توانمندی تحقیق و توسعه در اجرای وظایف قانونی و بهسازی فرایندهای دستگاه اجرایی

به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی اعلام شده درخصوص مصوبه مربوط به تعرفه های تشویقی نسخه الکترونیک ارایه دهندگان خدمات سلامت، هیئت وزیران با اصلاح این مصوبه موافقت کرد.

موافقت با آیین نامه اجرایی پرداخت کمک معیشت ماهانه به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اصلاح شد

– ارزیابی توانمندی فنی و تولیدی کشور در زمینه اقلام راهبردی

هیات وزیران در اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص پرداخت کمک معیشت ماهانه به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، آیین نامه اجرایی آن را به تصویب رساند.

موافقت با اصلاح اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج

– توسعه زیست بوم نوآوری بخشی اعم از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، پارک های فناوری، مراکز نوآوری، شرکت های دانش بنیان و فناور و بهره برداران و ارایه کنندگان خدمات تخصصی و صندوق ها و نهادهای مالی

هیات وزیران با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی درخصوص مصوبه مربوط به اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مجدد مصوبه یاد شده موافقت کرد.

همچنین در مواردی که وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی اقدام به تهیه و تدوین مقررات، ‌ ضوابط و الزامات مرتبط با هوانوردی در فضای کشور و فرودگاه ها می­ کنند که ممکن است به هر نحوی از انحا هوانوردی غیرنظامی را دچار محدودیت و یا متأثر کند، ‌ موظفند قبلاً نظر شورای عالی هواپیمایی کشوری را جلب کنند.

تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس

به موجب این اصلاحیه، دستگاههای اجرایی و همچنین دستگاههای اجرایی استانی مکلفند پاداش پایان خدمت کارکنان خود را از محل فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد در صورت وجود مجوز قانونی و همچنین صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای و اعتبارات هزینه ای از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت کند.

اصلاح تعرفه‌های تشویقی نسخه الکترونیک ارایه دهندگان خدمات سلامت

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، «نشریه اطلاعات هوانوردی» شامل نشریه ای حاوی اطلاعات معتبر لازم و ضروریت است که مطابق قوانین و مقررات مربوط منتشر می‌شود.

براساس آیین نامه یاد شده، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است نسبت به برقراری کمک معیشت که میزان آن از حداقل حقوق کارکنان دولت کمتر نباشد، برای مشمولان این آیین نامه براساس درصد جانبازی، شرایط سنی، بیماران صعب العلاج و افراد مشمول دارای محدودیت های جسمی حرکتی و ضایعات غیرجانبازی و با اولویت سه دهک اول و درچارچوب اعتبارات مصوب اقدام کند.

توسعه اقتصاد دانش بنیان و پیاده سازی الزامات آن در بخشهای تخصصی، تقویت تولید و ساماندهی نظام استاندارد مورد نیاز برای ارتقای کیفی، توسعه بازار و صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان، سهولت تشریفات بازرگانی و کاهش هزینه های تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان، تسهیل فرایندهای فروش اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان و تضمین بازپرداخت تعهدات دولت و بکارگیری ظرفیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان، از جمله اهداف آیین نامه اجرایی یاد شده هستند و دولت در راستای رسیدن به این اهداف، وظایفی را به دستگاه های اجرایی مربوط محول کرده است.

به گزارش ایرنا، هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در اجرای تکلیف مقرر در بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مبنی بر به کارگیری منابع و اختیارات دستگاههای اجرایی با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی‌نفعان و شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان برای تسهیل سرمایه گذاری و توسعه صادرات شرکت‌ها و مؤسسات مذکور، آیین نامه اجرایی این بند از قانون یاد شده را به تصویب رساند.

هیات وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84928103/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA

با موافقت هیات وزیران و به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، اساسنامه صندوق بیماریهای خاص و صعب العلاج اصلاح شد.

اصلاح آیین نامه نظارت بر ارایه خدمات ناوبری هوایی غیرنظامی

به موجب آیین نامه فوق، کمک معیشت موضوع این آیین نامه معادل حداکثر ۱/۶ برابر حداقل حقوق کارکنان شاغل دولت در سال ۱۴۰۰ است.

با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت و ایراد قانونی درخصوص آیین نامه نظارت بر ارایه خدمات ناوبری هوایی غیرنظامی، هیئت وزیران با پیشنهاد اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.

به موجب آیین نامه فوق، دستگاههای اجرایی موظفند ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، برنامه اجرایی حمایت از تولید دانش بنیان بخش مرتبط با دستگاه خود را با هدف ارتقای بهره وری، مدیریت سبز، کاهش ارزبری و توسعه صادرات کشور در قالب محورهای زیر تدوین و برای تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارایه دهند:

به موجب اصلاح اساسنامه یاد شده، سرمایه اولیه صندوق مذکور مبلغ ۱۰ میلیارد ریال می باشد که از محل منابع داخلی سازمان مطابق قوانین و مقررات مربوط تأمین و صد درصد کل سهم آن متعلق به دولت (سازمان بیمه سلامت ایران) است.

به موجب اصلاح مصوبه مذکور، تعرفه های تشویقی یاد شده معادل میزان تعیین شده در مصوبه، حسب عملکرد به تجویزگران طرف قرارداد صرفاً در صورت ثبت تشخیص در قالب نسخه الکترونیک در سال ۱۴۰۱ پرداخت می‌شود.

متقاضیان برخورداری از کمک معیشت موضوع این آیین نامه، باید درخواست خود را در سامانه اعلامی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران ثبت و سپس اقرارنامه محضری مبنی بر فاقد شغل و درآمد بودن را در سامانه یادشده بارگذاری کنند و بنیاد نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از ثبت نام متقاضی، به منظور احراز استحقاق متقاضی برای برخورداری از کمک معیشت و احراز عدم اشتغال اقدام کند.

– فهرست اقلام راهبردی و محصولات دانش‌بنیان مورد نیاز بخش مربوطه

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی