تصویب بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای آذربایجان شرقی


تهران- ایرنا- معاون اجرایی رئیس جمهور از تصویب بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان برای استان آذربایجان شرقی در دور دوم سفرهای استانی دولت سیزدهم خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135631/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی