تصویب طرح احداث شهرک سینمایی دیجیتال در شورای عالی سینما


تهران-ایرنا- امکان برگزاری جشنواره منطقه‌ای فیلم خزر، احداث شهرک سینمایی دیجیتال و زمینه سازی برای برخورداری طرحهای مهم سینمایی از منابع و تسهیلات ارزان قیمت بانکی و طرح حمایت از سینماگران استان‌ها در دومین جلسه شورای عالی سینما مورد موافقت قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223639/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی