تصویر سخنگوی دولت در جریان ناآرامی‌های اخیر در توئیتر فارسی


تهران- ایرنا- داده‌کاوی ایرنا نشان می‌دهد بیشترین تولید محتوا در باره کابینه سیزدهم در ۶۰ روز نخست اعتراض‌ها پیرامون «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت بوده؛ ۵۵.۶۷ درصد این واکنش‌ها منفی و به طور عمده از سوی کاربران مخالف نظام و روزمره‌نویس‌ها انجام شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954458/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی