تعامل مجلس و دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم حداکثری است


تهران- ایرنا- نماینده مردم لاهیجان در مجلس گفت: تعامل مجلس و دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم حداکثری است و مجلس در این زمینه با تمام قوا از راهبرد دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی حمایت می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085792/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی