تعدادی از عاملان شهادت شهید حسین یوسفی در کردستان دستگیر شدند


سنندج- ایرنا- سازمان اطلاعات سپاه بیت المقدس کردستان در اطلاعیه ای از دستگیری تعدادی از عاملان شهادت “سرهنگ حسین یوسفی” در سنندج خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959201/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی