تعرفه هزینه خدمات در مناطق ویژه اقتصادی تعیین شد


تهران – ایرنا – هیات وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تعرفه هزینه خدمات در سال ۱۴۰۱ در سازمان های مناطق ویژه اقتصادی در سراسر کشور را تعیین کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967707/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی