تعرفه کالاهای مشمول موافقتنامه تجارت آزاد ایران و سوریه صفر شد

سند الحاقی به موافقتنامه مذکور، در راستای توافق بین دولت های ایران و سوریه برای ارتقای موافقتنامه یاد شده و اعلام آمادگی طرف‌ها جهت کاهش میزان تعرفه کالاهای مشمول موافقت نامه تجارت آزاد از ۴ درصد به صفر درصد، کاهش درصد محتوای ارزش افزوده قواعد مبدا کالای مشمول موافقت‌نامه و توسعه دامنه موافقت‌نامه مذکور به حوزه خدمات، تهیه و به تصویب رسیده است.

به گزارش ایرنا، در جلسه روز یکشنبه هیات دولت به ریاست رئیس‌جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شد نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت سند الحاقی (پروتکل) به موافقتنامه تجارت آزاد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه اقدام کند.

مجوز امضای موقت موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان صادر شد

هیات دولت همچنین با توجه به ظرفیت‌ها و فرصت‌های فراوان موجود در کشور پاکستان به عنوان همسایه شرقی ایران برای توسعه روابط تجاری دوجانبه و تبدیل شدن این کشور به بازار مهم صادراتی برای کشورمان، با صدور مجوز به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان موافقت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84902477/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی