تعمیم فراقانونی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران/ پادمان یا فراپادمان، کدام مبنای عمل است؟


تهران-ایرنا- تکرار برخی ادعاهای تکراری در تازه‌ترین گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده ایران در حالی است که بررسی این ادعاها ردپای فراقانونی بودن آن‌ها را در سایه سیاست‌زدگی آشکار می‌سازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227057/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی