تعیین مکان اعتراضات در باغ جنت شیراز؛ بایدها و نبایدها 


شیراز-ایرنا-باغ جنت به عنوان نخستین محل تجمعات قانونی در شیراز تعیین شد؛ بر همین اساس نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه شیراز در میزگرد خبرگزاری جمهوری اسلامی استان فارس به بررسی موانع و چالش‌های عملیاتی شدن این تصمیم پرداختند و از بایدها و نبایدها و دغدغه‌هایشان در این باره سخن گفتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965359/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%AC%D9%86%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی