تغییرات مدیریتی جدید در وزارت کشور

وحیدی با بیان اینکه در حکمرانی پیشرفت و توسعه استان‌ها، نقش معاونان عمرانی استانداری‌ها بارز و تعیین کننده است، افزود: بارها تاکید شده که اداره کشور باید استان محور باشد. متاسفانه وزارتخانه را مسئول توسعه می‌دانیم در حالیکه وزارتخانه‌ها نقش هدایت‌گر و تسهیل‌گر دارند.

وحیدی مهمترین هدف و راهبرد  همه برنامه‌ها را در سراسر کشور بر محور ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی برشمرد و گفت: تا موضوع اشتغال در همه استان‌ها حل نشود، رسیدن به اهداف و برنامه ها در استان ها میسر نخواهد بود.

وی در معارفه رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور هم با اشاره به نقش و جایگاه این سازمان، گفت: باید به فکر سرمایه گذاری های جدید بود. ایده و خلاقیت برای جذب سرمایه گذاری، یک ماموریت اصلی سازمان شهرداری‌ها است.

وزیر کشور تصریح کرد: نباید در توسعه استان‌ها به فکر پول دولتی بود بلکه باید برای جذب سرمایه گذاری در دو حوزه داخلی و خارجی تلاش کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84930924/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

وزیر کشور در مراسم معارفه معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی اظهار کرد: نظام راهبردی در حوزه عمرانی استان‌ها بر عهده معاونان عمرانی استان‌هاست که باید با تخصیص بهینه بودجه، بهره‌وری را در طرح‌های عمرانی ارتقا بخشند.

وزیر کشور با بیان اینکه برخی از طرح‌ها هدف گیری اشتباهی داشته است، تاکید کرد: به همین دلیل، باید یک جریان عمرانی، اقتصادی و اجتماعی همسو برای توسعه متوازن استان‌ها پیش ببریم.

به گزارش ایرنا، احمد وحیدی روز چهارشنبه در احکامی جداگانه، «میکائیل راسخی» را به عنوان معاونت توسعه مدیریت و منابع، «ابوطالب شفقت» را برای معاونت هماهنگی امور استان‌ها، مهدی جمالی‌نژاد را در جایگاه معاونت عمران، توسعه امور شهری و روستایی و همچنین مهدی سلیمی را برای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور منصوب کرد.

وی خاطرنشان کرد: معاونت عمرانی پایه اصلی تحقق یکپارچگی است؛ این نقش باید به خوبی تبیین شود و تمام طرح‌ها براساس توسعه راهبردی و همه جانبه استان‌ها طراحی و اجرایی شود.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی