تغییرات نحوه ایجاد سابقه تحصیلی دانش‌آموزان اعلام شد


تهران- ایرنا- متقاضیان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمرات دروس نهایی مجاز شدند بر اساس جدول دروس امتحان نهایی دوره دوم متوسطه، صرفاً یک‌بار برای ایجاد سابقه و یک‌بار برای برای ترمیم نمره، با پرداخت هزینه‌، در دروس موردنظر خود ثبت‌نام و در امتحان مربوط شرکت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208398/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی