تغییری که تحول به دنبال داشته باشد، به حل مشکلات کشور کمک می‌کند


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییرات احتمالی در دولت سیزدهم گفت: تغییری که تحول را به دنبال داشته باشد، موثر است و می تواند به دولت در حل مشکلات کشور کمک کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074602/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی