تفاهم بین دستگاه‌های اطلاعاتی را در همه سطوح پیاده کنید


تهران- ایرنا- رهبر معظم انقلاب در پیامی به نشست مشترک سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، تاکید کردند: امروز اگرچه در راس این دو دستگاه تفاهم به طور جدی وجود دارد، اما مجاهدت واقعی این است که این همکاری و تفاهم را در همه‌ی سطوح پیاده کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85148644/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی