تفویض برخی اختیارات به استانداران برای تسهیل امور جاری


تهران- ایرنا- در جلسه بررسی طرح‌های سفر استانی به یزد به ریاست‌ معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد که در دور دوم سفرهای استانی، هیات دولت علاوه بر بررسی طرح‌های عمرانی، مصوبات تنظیم‌گری و تسهیل‌گری از جمله تفویض برخی اختیارات به استانداران برای تسهیل امور جاری استان‌ها در دستور کار قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995029/%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی