تقدیر رهبری مدال افتخاری برای دولت سیزدهم/ تمجیدی که مسئولیت‌ها را مضاعف می‌کند


تهران- ایرنا- معاون پارلمانی رئیس جمهور، تقدیر رهبری از عملکرد دوساله دولت مردمی و عدالت‌گرا را مدال افتخاری برای دولت سیزدهم خواند و گفت: تمجید و تایید رهبری برای دولت‌مردان مسئولیت‌آور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217103/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی