تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید ایران به وزیر خارجه ارمنستان


تهران-ایرنا- مهدی سبحانی سفیر کشورمان در جریان تقدیم رونوشت استوارنامه خود به وزیر خارجه ارمنستان با یادآوری ریشه‌های عمیق تاریخی و فرهنگی روابط دوستانه و دیرینه دو ملت دوست ایران و ارمنستان، بر تلاش حداکثری در دوره مسئولیتشان در ایروان برای ارتقای روابط دوجانبه در همه زمینه‌ها تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177441/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی