تقویت تب‌سنجی در مرکز ارتباطات؛ پاسخگویی حضوری آقای شهردار به مردم‌نهادها


تهران-ایرنا- پرونده «ارتباط بی‌واسطه با مردم» در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، در تازه‌ترین فاز اجرایی خود و همزمان با حضور شهردار تهران در این مرکز، تشکل‌های مردم نهاد و نمایندگان حلقه‌های میانی را هم به میدان مطالبه‌گری از مسئولان آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85246066/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی