تلاش‌های دولت نتیجه داد/آمریکا باید طی ۲ سال خسارات وارده به ایران را جبران کند  


تهران- ایرنا- رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری گفت: دیوان بین المللی دادگستری لاهه با رأیی که روز گذشته در پرونده برخی اموال ایران علیه دولت آمریکا صادره کرد، مقرر کرده است که دولت آمریکا باید خسارت وارده به ایران در نتیجه مصادره این اموال را طی مدت ۲ سال جبران کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070623/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%DB%8C-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی