تلاش میکنیم تخفیفاتی در زمینه تحریم‌ها ایجاد کنیم


تهران-ایرنا- معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه گفت: امروز تبادل نظر مفیدی و سازنده‌ای داشتیم. ما در مورد موضوعاتی بحث کردیم که به ماموریت من مرتبط بود که معاون اداره کل سازمان ملل در امور انساندوستانه و واکنش به شرایط اضطراری هستم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092127/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی