تلاش و همدلی سه قوه برای توسعه متوازن همه مناطق کشور

در جلسه شنبه شب سران سه قوه که در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد راهکارهای ارتقای بیش از پیش تعامل سه قوه با هدف غلبه بر مشکلات مورد بررسی قرار گرفت و رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه ضمن ابراز خرسندی از همگرایی موجود میان سه قوه، این همگرایی را فرصتی برای حل مشکلات ساختاری و مزمن کشور دانستند.

در ادامه جلسه همچنین بر ضرورت هماهنگی دولت، مجلس و قوه قضائیه در اجرای تصمیم بزرگ ملی در راستای ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم تاکید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84852460/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

به گزارش گروه سیاسی ایرنا،  روسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه همچنین در این نشست ضمن قدردانی از این سفرها و حضور دولت در میدان و میان مردم، اهمیت و ضرورت پیگیری و اجرایی شدن مصوبات این سفرها با همکاری سه قوه را مورد تاکید قرار دادند.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی