تمجید سفیر جدید عربستان در تهران از پیشرفت صنعت پتروشیمی ایران
تهران – ایرنا – سفیر جدید عربستان در تهران در نخستین گفت‌ وگوی زنده تصویری پس از آغاز مأموریت خود در ایران که در استودیوی غرفه هلدینگ خلیج‌فارس در نمایشگاه ایران پلاست انجام شد، از پیشرفت صنعت پتروشیمی ایران تمجید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232150/%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی