تمدید ماموریت کارگروه ویژه برای ارائه راهکارهای ارتقای خدمات شبکه


تهران- ایرنا- با دستور رئیس جمهور مقرر شد کارگروه بررسی کیفیت خدمات شبکه تا جلسه بعدی شورای‌ عالی فضای مجازی، ضمن اخذ نظرات تکمیلی متخصصان جهت حل مسائل فنی، به بررسی کیفی شبکه ادامه داده و هم‌زمان راهکارهای عملیاتی رفع مشکلات را طراحی و تدوین کرده و اجرای این اصلاحات هم از سوی مسئولان دستگاه‌ها آغاز شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180999/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی