تمدید مصوبه تغییر ساعات کار دستگاه های اجرایی مستقر در تهران تا پایان سال

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، هیات دولت در جلسه روز یکشنبه ۲۹ آبان ماه که به ریاست آیت الله سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور برگزار شد، با تمدید شناورسازی ساعت کار دستگاههای اجرایی در تهران موافقت کرد.

بر این اساس، هیات وزیران با توجه به نتایج مثبت ناشی از اجرای مصوبه دولت درخصوص اجرای طرح شناورسازی ساعات کار دستگاه های اجرایی مستقر در تهران، با تمدید مصوبه مذکور تا پایان سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84950008/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی