تمرکز رئیسی از چند پروژه آبی، صنعتی و فولادی تا مُهر جایزه نوبل اسلامی در کارنامه اصفهان


اصفهان_ایرنا_رئیس جمهور به همراه جمعی از اعضای هیات دولت به مدت یک روز میهمان استان اصفهان بودند، سفری که به منظور حضور در مراسم افتتاحیه نوبل اسلامی با عنوان «جایزه بین‌المللی مصطفی» در حوزه علم و فناوری آغاز شد اما با بازدید و افتتاح چندین طرح مهم همراه و چندین دستاورد قابل توجهی برای استان به همراه بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85242768/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی